Jak obniżyć pH wody do oprysku?

Maciej Kowalski
19.09.2023

We współczesnym rolnictwie standardowo korzysta się z różnego rodzaju biostymulatorów (nawozów dolistnych) i środków ochrony roślin rozprowadzanych w postaci płynnej. Niezbędna jest do tego woda. Większość rolników korzysta z wody z własnego ujęcia, która niekoniecznie dobrze sprawdza się do mieszania jej z pestycydami czy innymi środkami chemicznymi. Powód? Wysokie stężenie jonów wapnia i magnezu, co przekłada się na znaczą twardość i tym samym wysokie pH. W tym kontekście należy wspomnieć o ważnym zagadnieniu agrotechnicznym, czyli o obniżaniu pH wody do oprysku. Podpowiadamy, jak należy to zrobić.

Dlaczego nie powinno się używać zasadowej wody do wykonywania oprysków?

Wynika to z konieczności zapewnienia optymalnego działania preparatu stosowanego do oprysku roślin uprawnych. Większość środków, szczególnie tych z grupy insektycydów, traci swoje właściwości po rozcieńczeniu w wodzie o zasadowym pH, czyli powyżej 7,5. Skutkiem tego może być wystąpienie zjawiska hydrolizy alkalicznej, czyli rozkładu pestycydu do postaci nieaktywnej.

Aby uniknąć takiego problemu należy mieszać środki chwastobójcze z wodą o neutralnym lub kwaśnym pH, czyli poniżej 6. W tym celu przeprowadza się zakwaszanie wody, dzięki czemu wyraźnie rośnie skuteczność stosowania środków ochrony roślin.

To warto wiedzieć

Optymalne pH wody zawsze jest podane na opakowaniu danego pestycydu. Taką informację można również uzyskać u sprzedawcy konkretnego preparatu. Niektóre środki wykazują najlepsze działanie w wodzie o pH 4,5-6,5.

Dodatkowo warto wspomnieć o zasadzie, że pH wody zawsze powinno być zbliżone do pH stosowanego pestycydu.

Jak zakwasić wodę do oprysku?

Punktem wyjścia do zakwaszenia wody jest zbadanie jej składu fizykochemicznego. Trzeba się upewnić, że woda nie zawiera żadnych istotnych zanieczyszczeń, a także poznać jej twardość, pH i stężenie związków mineralnych.

W tym celu pobieramy próbkę wody, którą następnie należy zanieść np. do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie można zlecić komercyjne badanie. Wyniki będą po kilku, maksymalnie kilkunastu dniach i będą stanowić podstawę wyboru metody zakwaszania wody.

Obniżenie pH wody przeznaczonej do oprysków można przeprowadzić na kilka sposobów. Najpopularniejszym jest dodanie do wody kondycjonera, adiuwantu lub naturalnego nawozu, który jest fizjologicznie kwaśny.

Wodę można również zakwasić poprzez dodanie do niej kwasku cytrynowego – stosuje się pół kilograma kwasku na każde 1000 litrów wody z opryskiem, co pozwala obniżyć pH z około 8 do około 5.

Zakwaszenie wody do poziomu zbliżonego do pH stosowanego pestycydu daje pewność, że przeprowadzony oprysk przyniesie spodziewane efekty w postaci zwalczenia chwastów i tym samym ochrony roślin uprawnych, co z kolei będzie mieć bezpośrednie przełożenie na plonowanie – oczywiście pod warunkiem, że zadbamy również o inne aspekty agrotechniki, czyli nawadnianie, nawożenie i wcześniej odpowiednie przygotowanie gleby do wysiewu konkretnej rośliny.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.