Poznaj podstawowe zasady wysiewu kukurydzy

Maciej Kowalski
19.09.2023

Kukurydza to trzecia najczęściej uprawiania roślina na świecie pod względem zajmowanej powierzchni pól. Cieszy się również ogromną popularnością w Polsce, co wynika głównie z jej wysokiej produktywności i tym samym opłacalności uprawy. Kukurydza może być przeznaczona na ziarno, kiszonki, coraz częściej traktuje się ją również jako biomasę rolniczą. Wysoka plenność jest ściśle uzależniona od stosowania się do podstawowych zasad agrotechniki. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię poprawnego wysiewu kukurydzy, której bliżej przyglądamy się w naszym artykule.

Wiele zależy od rodzaju kukurydzy

Zasady wysiewu kukurydzy mogą się różnić w zależności od jej odmiany, czy jest to roślina przeznaczona na ziarno, paszę, biomasę czy może na cele konsumpcyjne. W Polce zdecydowanie najchętniej uprawiania jest kukurydza na ziarno, której areał szacuje się na około 1 200 000 hektarów.

Odmianę kukurydzy zawsze dobieramy do konkretnego stanowiska, co należy poprzedzić badaniami gleby. Następnie można już przystąpić do wyboru terminu siewu.

Kiedy siać kukurydzę?

W przypadku kukurydzy trudno jest mówić o bardzo sztywnych terminach wysiewu. Teoretycznie powinno się siać w okresie od około 20 kwietnia do 5 maja, przy czym w wielu regionach Polski z powodzeniem prowadzone są uprawy założone już pod koniec marca, jak i te, gdzie rolnicy zwlekali z siewem do połowy maja.

Wiele zależy tutaj od temperatury gleby, która powinna wynosić między 8 a 10 stopni Celsjusza, w zależności od odmiany (ziarno typu flint potrzebuje minimum 6 stopni, podczas gdy dent już minimum 8 stopni).

Ważne jest przy tym to, aby zapewnić kukurydzy pełny cykl wegetacji.

Wilgotność gleby

Wybierając termin siewu koniecznie należy przeprowadzić badanie wilgotności gleby. Co prawda współczesne odmiany kukurydzy wykazują się sporą odpornością na suszę, natomiast nie dotyczy to ziarna. Przyjmuje się, że ziarno do wykiełkowania musi aż trzykrotnie zwiększyć swoją objętość, co nie będzie możliwe bez dostatecznej ilości wilgoci w glebie.

W przypadku przedłużającego się okresu suszy niezbędne może być zatem wdrożenie sztucznego nawadniania pola uprawnego. O tym, jak radzić sobie z suszą rolniczą, piszemy w osobnym artykule na naszym portalu.

Głębokość siewu

W przypadku kukurydzy bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich głębokości siewu, które standardowo wahają się od 2 do 8 centymetrów. Pamiętajmy natomiast, że optymalna głębokość wynosi od 3 do 5 centymetrów – płytszy i głębszy wysiew stosujemy wyłącznie wtedy, gdy uzasadniają to warunki glebowe (niska temperatura, niski poziom wilgotności).

Nie zapominajmy także o odpowiednim przygotowaniu gruntu pod wysiew kukurydzy. Optymalne są stanowiska po zimowej, głębokiej orce, gdzie występuje gleba próchnicza. Nawożenie powinno mieć na celu uzupełnienie niedoborów składników odżywczych, makro i mikroelementów w glebie, co trzeba poprzedzić badaniami gruntu i na tej podstawie dobrać odpowiednie nawozy – w przeciwnym razie nawet tak wdzięczna roślina, jak kukurydza, może przynieść niesatysfakcjonujący plon.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.