Jak prawidłowo odżywiać kukurydzę?

Maciej Kowalski
19.09.2023

Kukurydza jest jedną z najpopularniejszych, bo i najbardziej opłacalnych w uprawie roślin. Trzeba przy tym pamiętać, że ma ona duże wymagania w zakresie zarówno jakości gleby, metody i terminu wysiewu, nawadniania, jak i nawożenia. O końcowym plonowaniu decyduje zapewnienie kukurydzy dostaw niezbędnych składników pokarmowych. W naszym artykule wyjaśniamy, jak prawidłowo odżywiać kukurydzę.

Nawozy organiczne i sztuczne

W uprawie kukurydzy stosuje się różne rodzaje nawozów. W okresie przedsiewnym można uzupełnić niedobory składników pokarmowych poprzez użycie nawozów naturalnych, czyli przede wszystkim obornika, gnojowicy i obornika kurzego, jak i nawozów sztucznych (mineralnych), wieloskładnikowych, mocznika, saletry oraz RSM.

W dalszej części artykułu wymieniamy kluczowe składniki, jakie muszą znaleźć się w nawozach dolistnych stosowanych do odżywiania kukurydzy.

Nawożenie azotem

Azot ma istotny wpływ na możliwości plonotwórcze kukurydzy. Nawożenie uprawy tym składnikiem należy więc bardzo dobrze zaplanować, poprzedzając je badaniami gleby. Przyjmuje się, że standardowe zapotrzebowanie na azot – podstawowy budulec kukurydzy – wynosi około 250 kilogramów na hektar.

Aktualne zalecenia są takie, aby 50-75 proc. dawki azotu dostarczyć roślinom w fazie przedsiewnej, a resztę zastosować pogłównie w fazie 4-5 liści.

To warto wiedzieć

Szkodliwy dla plonów jest zarówno niedobór, jak i nadmiar azotu. W tym pierwszym przypadku należy się spodziewać zahamowania wzrostu roślin oraz żółknięcia. Z kolei zbyt duża ilość azotu powoduje budowanie nieproporcjonalnie dużych kolb o niskiej jakości.

Nawożenie fosforem

Intensywność stosowania nawozów fosforowych jest ściśle uzależniona od zawartości tego składnika w glebie oraz od pH podłoża – im niższe, tym więcej fosforu rośliny mogą pobrać z gleby. Zwykle większej dawki nawozów fosforowych wymagają uprawy przeznaczone na ziarno. O niedoborach fosforu świadczą m.in. ograniczony rozwój systemu korzeniowego oraz przebarwienia na liściach w kolorze czerwieni i fioletu.

Nawożenie potasem

Kolejnym kluczowym składnikiem pokarmowym kukurydzy jest potas. Warto podkreślić, że kukurydza ma bardzo wysokie zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Przyjmuje się, że na hektar uprawy potrzeba nawet 200-300 kilogramów potasu. Niedobory tego składnika utrudniają roślinom pobieranie wilgoci z gleby, stąd też nawozy o wysokiej zawartości potasu stanowią jedno z najważniejszych zabezpieczeń przed skutkami suszy rolniczej w uprawach kukurydzy.

Nawożenie magnezem

Magnez to również bardzo ważny pierwiastek przyswajany przez kukurydzę. Szacuje się, że przeciętne zapotrzebowanie na ten składnik wynosi około 40-60 kilogramów na hektar. Zaznaczmy przy tym, że na glebach o kwaśnym pH zaleca się stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych, a na glebach o uregulowanym pH – magnezowo-siarczanowych.

Warto przy tym zauważyć, że omówione potrzeby pokarmowe kukurydzy można z powodzeniem zaspokoić przy pomocy skoncentrowanych, dolistnych nawozów wieloskładnikowych. Dobór takiego produktu zawsze warto skonsultować z dystrybutorem nawozów, który podpowie odpowiednią substancję wpisującą się w specyfikę gleby uprawianej przez rolnika (pamiętajmy o konieczności regularnego wykonywania badań gleby, minimum co 5 lat).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.