Wpływ nawozów na światowe bezpieczeństwo żywnościowe

Maciej Kowalski
14.12.2023

Z niedawnego raportu UNICEF wyłania się wstydliwa prawda o naszym świecie. W 2022 roku z głodem wciąż borykało się od 691 do 783 milionów ludzi. W wielu regionach, głównie w Afryce, kryzysy żywnościowe są permanentne i okresowo się pogłębiają. Jednym z celów polityki humanitarnej jest zwiększenie produkcji żywności w takiej skali, aby możliwe było zaspokojenie potrzeb mieszkańców tych krytycznych obszarów. Nie da się tego zrealizować w oparciu o ekologiczne metody uprawy - niezbędne jest stosowanie nawozów sztucznych.

O wpływie nawozów na światowe bezpieczeństwo żywnościowe przeczytasz w naszym artykule.

Nawożenie to warunek sukcesywnego zwiększania wydajności upraw

Jest czymś zupełnie oczywistym, że plonowanie w dużej mierze zależy dziś od stosowania nawozów, przede wszystkim sztucznych. Producenci żywności muszą dostarczać roślinom odpowiednich dawek makro- i mikroelementów, w tym azotu, potasu, fosforu czy innych składników odżywczych.

Bez stosowania nawozów sztucznych nie bylibyśmy w stanie produkować takich ilości produktów rolnych, jakie są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w skali krajowej, regionalnej, a wreszcie światowej.

Jest to szczególnie ważne w regionach, w których występują niedobory żyznych gleb, a nawożenie staje się warunkiem uzyskania jakichkolwiek plonów.

Zauważmy również, jak gwałtownie przyrasta liczba ludności na świecie. WHO prognozuje, że za ćwierć wieku będzie nas ponad 9 miliardów, a areał upraw przecież się nie zwiększa. Tym ważniejszym zadaniem jest podnoszenie wydajności produkcji rolnej, czyli uzyskiwanie większego plonowania z każdego hektara uprawy.

Lepsza jakość żywności

Nadzieją dla zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego jest uprawa specjalnie modyfikowanych odmian zbóż i innych roślin, które lepiej radzą sobie w zmieniających się warunkach klimatycznych i tym samym glebowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o odmiany charakteryzujące się zwiększoną odpornością na suszę.

Modyfikacje genetyczne wciąż są jednak nieakceptowane społecznie, stąd równolegle opracowuje się coraz wydajniejsze nawozy mineralne, które realnie wpływają na poprawę plonowania, zwiększają odporność roślin na trudne warunki uprawy oraz poprawiają jakość żywności – między innymi jej wartość odżywczą. Ten ostatni aspekt jest kluczowy w kontekście walki z problemem głodu na świecie.

Odpowiedzialne stosowanie nawozów sztucznych stanowi zatem odpowiedź na dwa podstawowe wyzwania: rosnącą konsumpcję (przyrost ludności) oraz oczekiwania względem jakości żywności (szczególnie w krajach rozwiniętych).

Nawożenie tak, ale tylko zrównoważone

Pamiętajmy natomiast, że drogą do osiągnięcia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie nie jest niekontrolowane zwiększanie udziału nawozów w produkcji rolnej. Paradoksalnie mogłoby to skutkować pogłębieniem się problemu głodu z uwagi na degradację gleb, a co gorsza także źródeł wody pitnej.

Nawożenie musi być prowadzone w sposób kontrolowany i zrównoważony, do czego dąży współczesne rolnictwo.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.