Poznaj zasady stosowania nawozów w sposób bezpieczny dla środowiska

Maciej Kowalski
19.09.2023

Rolą rolnika jest nie tylko produkowanie żywności, ale także dbanie o środowisko naturalne. Większość gospodarzy ma duży szacunek do natury i stara się maksymalnie ograniczać negatywny wpływ działalności rolniczej na glebę czy wody podziemne. Jednym z priorytetów jest tutaj odpowiedzialne i bezpieczne dla środowiska stosowanie nawozów, szczególnie tych sztucznych. Kilka podstawowych zasad, którymi warto się kierować, omawiamy w naszym artykule.

Nie przesadzaj z ilością nawozu

Każdy rolnik powinien korzystać z podstawowych narzędzi do obliczania prawidłowego dawkowania nawozów. Obecnie stosuje się do tego przede wszystkim oprogramowanie komputerowe i przenośne testery, natomiast można również zasięgnąć porady u dystrybutora konkretnego nawozu. Nie warto polegać tylko na intuicji czy doświadczeniu, zwłaszcza w przypadku wyboru nowego, nieznanego sobie produktu.

Dawkowanie nawozu jest uzależnione od dwóch podstawowych czynników, czyli:

  1. Potrzeb żywieniowych uprawianej rośliny.
  2. Jakości gleby, ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w niej składników odżywczych (zalecamy regularne przeprowadzanie badań gleby).

Ograniczenie ilości używanych nawozów do optymalnego poziomu jest w interesie tak rolnika (niższe koszty, lepszy plon), jak i środowiska naturalnego.

Prawidłowy czas aplikacji nawozów

Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed rolnikiem jest oszacowanie prawidłowego czasu aplikacji nawozów, czyli wybór optymalnej pory nawożenia. Punktem wyjścia jest tutaj specyfika konkretnej rośliny (cykl wegetatywny), natomiast w dobie zmian klimatycznych, ciepłych zim, późnych przymrozków czy przeciągających się okresów suszy, nie należy bazować wyłącznie na własnych doświadczeniach. 

Ponownie warto tutaj skorzystać z nowoczesnych programów szacujących optymalny czas aplikacji, jak i ze wsparcia merytorycznego dostawcy nawozów. Będzie to mieć pozytywne przełożenie na produktywność upraw oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania nawożenia na środowisko.

Dbanie o prawidłowe rozsiewanie nawozu na polu uprawnym

Sam wybór nawozu, pory nawożenia oraz dawkowania to wciąż nie wszystko. Należy również zadbać o to, aby proces nawożenia pola przebiegał w sposób jak najmniej inwazyjny dla środowiska i jednocześnie efektywny.

Przed rozpoczęciem nawożenia warto przeprowadzić kilka podstawowych czynności, w tym:

  • Sprawdzić stan rozsiewacza i w razie potrzeby wymienić uszkodzone czy zużyte elementy;
  • Dobrać prawidłowe nastawy rozsiewacza, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami odnośnie do dawkowania nawozu;
  • Co jakiś czas skontrolować nastawy;
  • Regularnie oddawać rozsiewacz do kalibracji lub robić to przy użyciu własnego wyposażenia;
  • Dbać o to, aby nie rozsiewać nawozów poza polem uprawnym, nie robić tego w czasie opadów deszczu czy na zalegający śnieg, a także zachować wymagane odległości od zbiorników, cieków wodnych, kanałów czy rowów melioracyjnych, o czym więcej można przeczytać w artykule o ograniczeniach w stosowaniu nawozów sztucznych;

Stosując się do tych prostych i absolutnie podstawowych zasad, można realnie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanej opłacalności produkcji.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.