Korzyści ze stosowania wydajnych nawozów azotowych w rolnictwie

Maciej Kowalski
28.12.2023

Nawozy azotowe są największą grupą nawozów rolniczych, do których zaliczymy m.in. saletrę amonową czy mocznik w postaci granulowanej lub typu Prill. Wielu rolników przy wyborze nawozów zawierających N kieruje się wyłącznie ich ceną, nie zwracając szczególnej uwagi na jakość produktu, a tym samym na jego wydajność. Takie podejście na szczęście powoli się zmienia i coraz więcej gospodarzy dostrzega korzyści wynikające ze stosowania wydajnych nawozów azotowych w rolnictwie. Najważniejsze z nich omawiamy w naszym artykule.

Zwiększenie plonowania

Podstawową i w praktyce decydującą korzyścią dla rolnika jest poprawa plonowania. Wydajne nawozy azotowe zaspokajają potrzeby żywieniowe roślin, co przekłada się na optymalizację warunków wegetacji.

Przypomnijmy, że azot uczestniczy we wszystkich najważniejszych procesach wzrostu roślin, stanowiąc kluczowy składnik chlorofilu i tym samym umożliwiając fotosyntezę. Niedobory azotu należą do głównych przyczyn niskiego plonowania, co wynika m.in. z marnienia roślin i żółknięcia liści.

Poprawa jakości plonów

W ślad za wzrostem plonowania musi iść również poprawa jakości uzyskiwanych plonów. Producenci żywności zwracają coraz większą uwagę na to, czy dostarczane im płody rolne spełniają wyśrubowane kryteria jakościowe, m.in. w zakresie zawartości składników odżywczych. Taką postawę wymuszają coraz bardziej świadomi konsumenci.

Stosowanie wydajnych nawozów azotowych ma bezpośrednie przełożenie na poprawę przyswajalności azotu z gleby, co z kolei gwarantuje uzyskiwanie lepszych plonów i tym samym zachowanie konkurencyjności na coraz trudniejszym rynku.

Zadbanie o strukturę gleby

Wydajne nawozy azotowe mogą przyczyniać się do poprawy struktury gleby, tym samym ułatwiając roślinom przyswajanie większej ilości składników odżywczych. W tym kontekście stosowanie jakościowych nawozów można uznać za inwestycję długoterminową, stopniowo zwiększającą zdolność gleby do retencji wody oraz przewodzenia substancji odżywczych.

Minimalizacja negatywnego wpływu nawożenia na środowisko

Wszyscy zgadzamy się, że nawozy azotowe są niezbędnym elementem produkcji rolnej. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są one obojętne dla środowiska. Rozwiązanie problemu nadmiernego nawożenia produktami azotowymi jest jednym z największych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym rolnictwem.

Dużym krokiem w tym kierunku jest zastąpienie słabych jakościowo nawozów ich wydajnymi odpowiednikami, co w połączeniu z regularnym przeprowadzaniem badań gleby pozwala ograniczyć zużycie nawozów, a tym samym zmniejszyć zasolenie ziemi i wód gruntowych.

Obniżenie kosztów produkcji rolnej

Tak, stosowanie droższych, ale też wydajniejszych nawozów azotowych może się opłacać. Zauważmy prostą zależność: zmniejszając zużycie nawozów ograniczamy wydatki na ich zakup, jednocześnie uzyskując większe i lepsze plony. Jest to kluczowy aspekt zrównoważonej, odpowiedzialnej, a przy tym naprawdę opłacalnej produkcji rolnej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.