Kiedy stosować nawozy potasowo-fosforowe i co trzeba o nich wiedzieć?

Maciej Kowalski
10.11.2023

Rolnicy mogą dziś dosłownie przebierać w rodzajach nawozów mineralnych. Są wśród nich nie tylko nawozy jedno-, ale i wieloskładnikowe. Osobną kategorię stanowią popularne nawozy potasowo-fosforowe, czyli NPK. W naszym artykule omawiamy ich specyfikę oraz podpowiadamy, kiedy i jak należy je stosować.

Czym właściwie są nawozy potasowo-fosforowe?

Nawozy potasowo-fosforowe, nazywane też nawozami NPK (od zawartości azotu, fosforu i potasu), stanowią jeden z najczęstszych wyborów polskich rolników. Wynika to z faktu, iż te nawozy pozwalają uzupełnić niedobory podstawowych makroelementów w glebie, tym samym zaspokajając potrzeby żywieniowe większości roślin uprawnych.

Stosowanie nawozów potasowo-fosforowych jest bardzo wygodne, pozwala zaoszczędzić sporo czasu, a przy tym może być przyjazne środowisku, o ile oczywiście zostanie to poprzedzone badaniami gleby i określeniem rzeczywistego zapotrzebowania na N, P i K.

Porada eksperta

Pamiętajmy, że zawartość azotu w nawozach NPK jest stosunkowo niewielka i nie mogą one zastąpić pełnoprawnych nawozów azotowych.

W jakim okresie stosuje się nawozy NPK?

Nawozy NPK mogą być stosowane w różnych okresach wegetacji roślin. Zwyczajowo sięga się po nie przedsiewnie, co ma na celu zapewnienie prawidłowej rozbudowy systemu korzeniowego i ogólnego wzrostu roślin.

Nawozy potasowo-fosforowe można stosować również w trakcie wegetacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy rolnik dostrzega objawy niedoboru obu składników, jak niedostatecznie rozwinięty system korzeniowy, mizerne liście, ciemnienie roślin, plamy na liściach etc.

Porada eksperta:

Z uwagi na fakt, iż nawozy NPK są nawozami uniwersalnymi, dopuszcza się ich stosowanie w całym okresie wegetacji. Decyzję o wdrożeniu nawożenia każdorazowo podejmuje rolnik, najlepiej w oparciu o badania gleby oraz własne obserwacje.

Nawozów potasowo-fosforowych z powodzeniem można używać także jesienią, a wręcz bywa to wskazane. Takie nawozy charakteryzują się stosunkowo niską zawartością azotu, co przy jednoczesnym wysokim stężeniu potasu i fosforu ma znakomity wpływ na stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego. Nawozy NPK przyczyniają się również do przyspieszenia procesu drewnienia części zielonych drzew i krzewów.

Jak stosować nawozy NPK?

Nawozy potasowo-fosforowe najczęściej stosuje się w formie granulowanej i miesza z glebą. W przypadku powtórnego nawożenia na już rozwinięte części zielone roślin, dobrym wyborem są nawozy podawane w formie rozpuszczalnej (nawożenie dolistne).

Należy również przestrzegać zasady optymalnego dawkowania nawozów. Tutaj znów odwołajmy się do konieczności przeprowadzania badań gleby, w tym poznania jej pH (w glebie kwaśnej gorzej przyswajalny jest fosfor). Na tej podstawie rolnik może ułożyć optymalny harmonogram nawożenia, ograniczając związane z tym koszty oraz nie przyczyniając się do degradacji środowiska naturalnego.

W przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem dawkowania nawozów NPK, zawsze warto skonsultować się z ekspertem, na przykład agronomem czy doświadczonym dystrybutorem preparatów nawozowych.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.