Które rośliny uprawne mają szczególne zapotrzebowanie na azot?

Maciej Kowalski
22.02.2024

Azot należy do trzech najważniejszych makroelementów stanowiących składniki odżywcze roślin uprawnych, zaraz obok fosforu i potasu. Uchodzi za kluczowy z punktu widzenia efektywności uprawy, ponieważ bierze udział w procesach wzrostu i rozwoju rośliny. Oczywiście poszczególne uprawy zgłaszają różne zapotrzebowanie na azot. W tym artykule wymieniamy rośliny, które wymagają szczególnie intensywnego nawożenia preparatami azotowymi.

Do czego roślinom jest potrzebny azot?

Azot uczestniczy we wszystkich kluczowych procesach życiowych roślin uprawnych, stąd jego nawet niewielkie niedobory mają natychmiastowe przełożenie na wyniki produkcji rolnej, pogarszając jej efektywność, zmniejszając plonowanie i jakość uzyskiwanych plonów.

Głównym zadaniem azotu jest wspieranie syntezowania białek, co z kolei umożliwia budowę komórek roślinnych.

Zwiększone zapotrzebowanie na azot zgłaszają przede wszystkim rośliny szybko rosnące i intensywnie produkujące zieloną masę, którym bliżej przyglądamy się w dalszej części artykułu.

Zboża

Zboża to podstawowa grupa roślin uprawnych, które mają wysokie zapotrzebowanie na azot. Trzeba tutaj wyróżnić przede wszystkim pszenicę (potrzebuje azotu w fazie intensywnego krzewienia i na początku kłoszenia, co decyduje o wielkości plonu i zawartość białka w ziarnie) oraz kukurydzę (roślina charakteryzująca się szybkim wzrostem i rozwojem, do czego potrzebuje dużych dawek azotu).

Warzywa liściaste

Tutaj za przykład mogą nam posłużyć takie warzywa jak: sałata, szpinak i kapusta. Wszystkie one zgłaszają zwiększone zapotrzebowanie na azot z uwagi na szybki proces wzrostu i rozwoju, a także bardzo duży udział masy zielonej w strukturze rośliny.

Rośliny strączkowe

Tutaj trzeba wyjaśnić, że rośliny strączkowe, takie jak soja, groch czy bob, owszem, potrafią wiązać azot atmosferyczny dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, jednak to okazuje się niewystarczające.

W niektórych fazach rozwoju rośliny strączkowe korzystają z azotu zawartego w glebie, a dostarczanego im w procesie nawożenia. Ma to na celu zapewnienie szybkiego i równomiernego rozwoju roślin.

Rośliny okopowe

Czyli przede wszystkim ziemniaki i buraki cukrowe, które mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na azot. Wynika ono z konieczności wsparcia procesu wzrostu bulw, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na plonowanie.

Należy natomiast pamiętać, że w przypadku roślin okopowych szczególnie ważne jest precyzyjne dawkowanie nawozów azotowych. Nadmiar tego makroelementu może powodować opóźnienie dojrzewania i gorszą jakość bulw, a w przypadku buraka cukrowego negatywnie wpływać na zawartość cukru.

Wymienione rośliny uprawne stanowią trzon polskiego rolnictwa, co też wyjaśnia wysokie zapotrzebowanie na nawozy azotowe w naszym kraju. Raz jeszcze zaznaczamy jednak, że nawet uprawy zgłaszające duże wymagania odnośnie do zawartości azotu w glebie, mogą być wrażliwe na przenawożenie. Aby tego uniknąć zawsze warto przeprowadzać badania gleby i na tej podstawie ustalać szczegółowy plan nawożenia azotem.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.