Bezpieczne nawożenie saletrą amonową – podstawowe zasady i wskazówki

Maciej Kowalski
18.04.2024

Saletra amonowa to bardzo popularny nawóz stosowany w rolnictwie. I choć każdy rolnik powinien wiedzieć, jak jej używać z korzyścią dla uprawy oraz bezpiecznie dla siebie i środowiska, to niestety różnie z tym bywa. Wciąż są powielane dokładnie te same błędy, z którymi można walczyć wyłącznie poprzez edukację i uświadamianie rolników. Jak zatem bezpiecznie nawozić uprawy saletrą amonową? Najważniejsze zasady omawiamy w naszym poradniku.

Odpowiednie przechowywanie

Większość rolników decyduje się na zakup nawozów na długo przed zasiewem. Wynika to z konieczności zgromadzenia odpowiednich zapasów produktów nawozowych czy np. z natrafienia na atrakcyjną cenę nawozu i możliwość przeprowadzenia zakupu grupowego.

W takiej sytuacji należy zadbać o prawidłowe przechowywanie saletry amonowej, która musi być magazynowana w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od materiałów łatwopalnych i źródeł ciepła, bez dostępu dzieci i zwierząt gospodarskich. To podstawa bezpieczeństwa!

Stosowanie środków ochrony osobistej

W trakcie pracy z saletrą amonową należy używać odpowiedniej odzieży ochronnej, w tym rękawic, okularów ochronnych i masek, aby uniknąć podrażnień skóry, oczu i dróg oddechowych. Nie zapominajmy, że saletra amonowa jest preparatem chemicznym, który może być niebezpieczny w bezpośrednim kontakcie ze skórą.

Zasady bezpiecznego nawożenia saletrą amonową

Każdy nawóz sztuczny, w tym saletrę amonową, należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, podanymi na etykiecie produktu. Dodatkowo zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie analizy gleby i dawkowanie nawozu w oparciu o uzyskane wyniki, co pozwoli uniknąć powszechnego problemu przenawożenia upraw.

Porada eksperta:

Precyzyjne dawkowanie jest kluczowe dla uzyskania oczekiwanych korzyści w postaci zwiększonego plonowania i poprawy jakości plonów. Ma również istotny wpływ na zrównoważenie wpływu działalności rolniczej na środowisko naturalne.

Saletrę amonową aplikujemy przy stabilnej, najlepiej bezwietrznej pogodzie, aby uniknąć rozprzestrzeniania się drobinek nawozu i wdychania pyłu.

Stosując saletrę amonową przedsiewnie i w pierwszej fazie uprawy, należy uważać, aby nie dawkować jej blisko nasion, ponieważ wysokie stężenie azotu może uszkodzić kiełkujące rośliny.

Bardzo ważną zasadą jest również unikanie stosowania saletry amonowej w czasie deszczu, na bardzo mokrej lub zamarzniętej glebie (czy pokrytej śniegiem), aby zminimalizować ryzyko wymywania azotu i spływania do wód gruntowych.

Dodatkowe zalecenia

Stosując saletrę amonową należy unikać jej mieszania z substancjami organicznymi (np. obornikiem), ponieważ może to zwiększyć ryzyko reakcji chemicznej i nawet grozić pożarem. Ponadto duże stężenie nawozu w kontakcie z otwartym ogniem lub wysoką temperaturą drastycznie podnosi prawdopodobieństwo wybuchu.

Przestrzegając omówionych zaleceń, szczególnie dotyczących dawkowania, można realnie ograniczyć ryzyko wypadków oraz wymywania azotanów do wód gruntowych i tym samym zwiększyć ochronę środowiska, co jest jednym z najważniejszych postulatów w stosunku do profesjonalnego rolnictwa.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.