Zastosowanie fosforanu amonu w rolnictwie

Maciej Kowalski
01.02.2024

Nie ma mowy o tym, aby osiągnąć satysfakcjonujące plonowanie i wysoką jakość plonów bez sztucznego wspomagania procesu uprawy. Oczywiście mamy tutaj na myśli stosowanie odpowiednio dobranych nawozów mineralnych, w tym nawozów fosforowych. Ich kluczowym przedstawicielem jest fosforan amonu, którego zastosowaniu w rolnictwie bliżej przyglądamy się w naszym artykule.

Czym jest fosforan amonu?

Fosforan amonu to związek chemiczny, który składa się z jonów fosforanowanych i amonowych. To jeden z najczęściej stosowanych nawozów fosforowych, pozwalający zaspokoić podstawowe potrzeby odżywcze roślin uprawnych.

Fosforan amonu należy do grupy nawozów mineralnych, masowo wykorzystywanych we współczesnym rolnictwie i mających krytyczny wpływ na plonowanie. Rolnicy – pisząc kolokwialnie – lubią ten nawóz z uwagi na jego korzystną cenę, łatwość przechowywania i stosowania na uprawy.

Źródło fosforu

Zastosowanie fosforanu amonu w rolnictwie jest oczywiste: służy on uzupełnieniu niedoborów fosforu w glebie, co z kolei jest jednym z najczęstszych problemów występujących na stanowiskach uprawnych w naszym kraju.

Przypomnijmy, że fosfor to jeden z trzech najważniejszych składników pokarmowych roślin, mający istotny wpływ na tempo i jakość wzrostu. Uczestniczy w procesie fotosyntezy oraz w transporcie energii w komórkach roślinnych. Niedobory fosforu mają natychmiastowe przełożenie na pogorszenie plonowania.

Porada eksperta:

Najlepsze efekty przynosi stosowanie fosforanu amonu na glebach o niskim poziomie fosforu – warto to oczywiście sprawdzić poprzez analizę fizykochemiczną składu gleby.

Źródło azotu

Choć fosforan amonu jest przede wszystkim nawozem fosforowym, to zauważmy, że obecność w jego składzie amonu oznacza dodatkową zawartość azotu. Tym samym mamy tutaj namiastkę nawozu wieloskładnikowego, który w pewnym zakresie może uzupełnić niedobory N w glebie.

Wpływ na pH gleby

Stosowanie fosforanu amonu do nawożenia fosforem jest szczególnie polecane w sytuacji, gdy rolnikowi zależy na zakwaszeniu gleby. Ten związek chemiczny ma zdolność zmiany pH – jest to skutek uwalniania amoniaku (w wyniku rozkładu amonowego), który wykazuje działanie kwasotwórcze.

Poprawa plonowania

Podstawowym celem stosowania fosforanu amonu jest poprawa składu gleby i uzupełnienie stwierdzonych niedoborów P oraz N. Warto przy tym zaznaczyć, że szczególnie azot w formie amonowej jest bardzo dobrze przyswajany przez rośliny, a już szczególnie na glebach o niskim pH (w takich warunkach amon jest mniej podatny na jego tracenie w postaci gazów azotowych).

Na koniec podkreślmy, że wybór konkretnego nawozu, zwłaszcza mineralnego, zawsze powinien zostać poprzedzony analizą gleby, co pozwala określić rzeczywiste niedobory składników odżywczych. Jest to najlepszy sposób na wyeliminowanie problemu przenawożenia upraw, który stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, może mieć negatywny wpływ na jakość plonów oraz naraża rolnika na niepotrzebnie wysokie koszty działalności.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.